U ESP se ubrajaju brojne „mentalne“ sposobnosti koje možemo da grupišemo u nekoliko glavnih tipova:

 

• Telepatija: sposobnost čitanja misli drugih osoba;

• Vidovitost: sposobnost „viđenja“ događaja i predmeta koju su na nekom drugom mestu;

• Prekognicija: sposobnost da se vidi budućnost;

• Retrokognicija: sposobnost da se vidi davna prošlost;

• Medijumstvo: sposobnost da se kanališu različiti entiteti;

• Psihometrija: sposobnost čitanja informacija o osobi ili mestu dodirivanjem fizičkog predmeta.

 

Osnovni astrološki kod koji se kroz ovaj rad istražuje je povezanost serija 12-4-3, kao i serije 9 i 12 u slučajevima osoba sa razvijenim ESP.