AstroHealing je novi stepenik u evoluciji astrološkog znanja, i potrebe današnjeg čoveka se upravo ogledaju u ponudi ne samo odgovora na pitanja ŠTA i KADA već i na pitanja KAKO i ZAŠTO. Upravo spojem astrologije i modernih grana psihologije i energetskih nauka, ovaj sistem daje putokaze i konkretne tehnike za isceljivanje sopstvenog horoskopa. Jer kako autorka AstroHealing udžbenika, dr Lea Imširagić navodi u predgovoru ove knjige - astroterapeuti, kao pravi nosioci arhetipa Urana, koji u sebi nose živuće Znanje, otkrivaju moć značenja natalne karte, ali i znaju da dovedu planetarne energije u balas, te je sada konsultacija ne samo informativne već pre svega trasformativna.