Iz pisma predsednika ISAR-a Raymonda Merrimana:
 
Ulaskom na ISAR ulazite u carstvo diskusija o vezi između ciklusa čovečanstva i planetarnih kretanja od strane studenata, istraživača i profesionalnih astrologa širom sveta. Naša maksima je: „Kako gore, tako i dole.“
 
U digitalnoj eri u kojoj živimo ljudi mi često postavljaju pitanja: Zašto se pridružiti astrološkoj organizaciji poput ISAR-a? Šta je to što ISAR može da mi ponudi što ne mogu sam da nađem na internetu?“.
 
Hajde da izbliza pogledamo ova pitanja i vidimo zašto bi pridruživanje ISAR-u moglo biti značajno.
 
Širenje astroloških istina i znanja čini jezgro svake astrološke organizacije.
 
ISAR objavljuje interesantan časopis tri puta godišnje sa člancima vodećih i novih astologa iz celog sveta.
 
Magazin (e-zine) koji izlazi jednom nedeljno je mesto na kome članovi dele svoje astrološke ideje, otkrića i pitanja. Sadrži dodatne e-zine grupe za one koji su zainteresovani za specifične oblasti astrologije, kao što su finansijska, mundana, duhovna, ezoterična i psihološka.
 
ISAR organizuje jednodnevne seminare (webinare) za svoje članove svaka četiri meseca.
 
U okviru ISAR-a održavaju se konferencije dva puta godišnje, koje su vrlo uzbudljive i odlično posećene, a kojima prisustvuje 40 – 70 vrhunskih astrologa iz celog sveta. Nema ništa bolje od direktnog  povezivanja ljudi koji dele ljubav prema astrologiji.
 
Postavljanje visokih standarda, profesionalizam i status diplomiranog astrologa su prednosti koje nudi ISAR u odnosu na druge astrološke organizacije.
 
Iako rigorozan i sveobuhvatan program za sertifikovane astrologe daje viski nivo kompetencije, to ne znači da svi članovi moraju da budu profesionalni astrolozi. ISAR pozdravlja studente svih nivoa!
 
ISAR-ova reputacija u svetu za profesionalan razvoj u svim oblastima astrologije je neuporediva. Dostizanje vrhunske veštine konsultacije postiže se u tri koraka: kroz trening iz Etike, Veštine konsultacije i test kompentencije, koji odlično pripremaju astrologe za ovu vokaciju.
 
Postavljanje standarda u veštini konsultacije astrologa znači da nije dovoljno samo “pročitati natalnu kartu”. Konsultacija je umetnost, koliko i nauka. Zahteva veštinu uspostavljanja poverenja kod klijenta.
 
Postavljanje etičkih standarda u svetu astrologije, u okviru treninga o etičkim normama koji je uveden 2000. godine, a koji se bavi osvetljavanjem mnogih izazovnih situacija u kojima se astrolog može naći u radu sa klijentima, kao i sa svojim kolegama.
 
Pružanje podrške istraživačkim radovima koji obećavaju, a koji su zasnovani na astrološkim činjenicama i koji se objavljuju u ISAR-ovim magazinima i o kojima se diskutuje na konferencijama.
 
Stvaranje jakog osećaja za zajedništvo među astrolozima širom sveta – i internacionalizam. ISAR ima potpredsednike u 26 zemalja širom sveta i članove iz 49 zemalja na svim kontinentima. Astrologija nije samo tumačenje, ona je jezik – jezik simbola koji razumeju ljudi širom sveta. A jezik je osnova zajednice.