Međunarodna Asocijacija za Astrološka Istraživanja (ISAR) predstavlja najznačajniju astrološku organizaciju u svetu koja podržava visok kvalitet u astrološkom istraživanju i studiranju. Ona povezuje različite škole astrologije, kao i nezavisne astrologe, organizuje visoko kvalitetne astrološke konferencije na kojima predstavlja dostignuća u astrološkim istraživanjima i ujedno omogućava posebnu sertifikaciju profesionalnih astrologa (ISAR CAP).
 
Aleksandar je član ovog upravnog odbora, koji sačinjavaju 9 članova, još od 2009. godine - od kada je postavljen na funkciju predsednika odbora za astrološku edukaciju.
 
U poslednjih godinu dana nalazio se na poziciji potpredsednika Asocijacije, da bi na redovnom sastanku upravnog odbora Asocijacije bio izabran za predsednika organizacije. Aleksandar tako predstavlja prvog "ne američkog" predsednika Asocijacije u istoriji ISAR-a.
 
Na prvom sastanku nakon izglasavanja za predsednika, Aleksandar je izložio svoj projekat za razvoj ISAR-a u narednom periodu i tom prilikom imenovao za svog potpredsednika Dejvida Reilija (David Railey) iz Atlante (Džordžija) -  koji vodi najveću školu Zapadne astrologije u Kini u kojoj inače provodi oko 75% vremena u poslednjih 5 godina.
 
Za direktora svih međunarodnih predstavnika u svetu izabrao je Semjuela Rejnoldsa (Samuel Reynolds) iz Njujorka.
 
Na poziciju direktora ISAR Konferencija postavio je Reja Merimana (Ray Merriman) iz Skotsdejla (Arizona), za direktora astroloških istraživanja izabrao je Glena Perija (Glenn Perry) iz Konektikuta, za direktora webinara - Roberta Korija (Robert Corre) iz Njujorka, dok je na poziciju direktora odnosa sa javnošću postavljena Šeli Akerman (Shelley Ackerman), takođe iz Njujorka.
 
Aleksandrova pozdravna poruka svim članovima ISAR-a objavljena je na ISAR websajtu i u okviru nje je moguće pročitati više o sadašnjim i budućim ISAR projektima.