Autor: Aleksandar Imširagić Cena: 40 EUR Poruči

Mehanika svesti

Stanje svesti predstavlja ključno polje preko koga se prelama sva astrološka simbolika, što znači da od kvaliteta ovog polja najdirektnije zavisi sudbina natusa. Definicija svesti i mehanika nastanka događaja. Odnos determinizma i slobodne volje. Mehanizam prevazilaženja karme. Pronalaženje lične svrhe ili misije. Uloga praktičnog rada sa klijentom.

Trajanje: 8 časova Kategorija: OBAVEZNI SEMINAR