Autor: Robert Corre Cena: 25 EUR

Tumačenje horoskopa po teoriji Žan Batist Morena

Žan Batist Moren je čuveni francuski astrolog i fizičar, pre svega poznat po svojim izuzetno tačnim predviđanjima slavnim ličnostima svoga doba. Ovaj jedinstveni metod za interperetaciju horoskopa omogućava da se horoskop sintetiše i vidi kao jednistvena celina i da se pre svega da sistem koji omogućava astrologu da da odgovor na dva pitanja koja mu postavlja svaki klijent – Šta me očekuje u životu i kada će se to desiti?

Trajanje: 6 časova Kategorija: OPŠTEOBRAZOVNI