Autor: Robert Corre Cena: 25 EUR Poruči

Duboki uvidi po Morenovoj teoriji determinacije

Ovaj seminar je nadogradnja prvog dela - Tumačenje horoskopa zasnovano na teoriji Morina de Vilfranša i on predstavlja krunu Morinovog rada zasnovan na njegovoj knjizi Astrologija Galika 26. tom). Ovde se objašnjava posebna veza koja se uspostavlja između znakova, planeta i kuća. Sve ovo je ilustrovano velikim brojem horoskopa poznatih ličnosti.

Trajanje: 6 časova Kategorija: OPŠTEOBRAZOVNI