Autor: Aleksandar Imširagić Cena: 40 EUR Poruči

Stepenovi Zodijaka

Upoznavanje sa specifičnom prirodom pojedinih stepenova Zodijaka, koja je sadržana u samoj inteligenciji kruga. Zodijački krug neba podeljen je na 360 jednakih oblasti i svaka od njih vibrira specifičnom sudbinom i svrhom iz svog ugla - nikad ne gubeći celinu. Uticaji stepenova Zodijaka primarniji su od uticaja planeta, vrhova kuća, pa i aspekata. Oni čine unutrašnje tkanje sudbine i svrhe koju planete, aspekti i kuće aktiviraju.

Trajanje: 8 časova Kategorija: OBAVEZNI SEMINAR