Autor: Aleksandar Imširagić Cena: 25 EUR

Mitologija u astrologiji

Iako astrologija predstavlja jedinstvenu kombinaciju mitologije, astronomije i matematike – mitologija svakako čini suštinu njenog bića. Stoga je ovo seminar koji je neophodan za razumevanje principa po kojima se odvija nesvesna dinamika unutar natusa kao i oko njega – što sudbinu čini.
Mitologija u astrološkoj simbolici i van nje. Uporedna astrološka mitologija. Šta je mit, a šta arhetip i kako od njih nastaje simbol sudbine?

Trajanje: 8 časova Kategorija: OPŠTEOBRAZOVNI