Autor: Robert Corre Cena: 25 EUR Poruči

Lunarni i solarni povratci

Lunarni i Solarni ciklusi predstavljaju ključne cikluse u životu natusa i korišćenjem njih postajemo sposobni da definišemo najvažnije događaje tokom godine, meseca, nedelje i dana. Kako je Robert Kor sledbenik učenja velikog francuskog astrologa Morena de Vilfranša, na ovom seminaru biće predstavljene i specifične metode korišćenja ove vrste povrataka iz ugla renesansne astrologije.

Trajanje: 6 časova Kategorija: OPŠTEOBRAZOVNI