Autor: Raymond Merriman Cena: 50 EUR Poruči

Praktična primena Solarnog povratka

Solarni povratak je jedna od najpopularnijih tehnika za godišnja predviđanja, a Raymond Merriman je vrstan stručnjak u ovoj oblasti. U prilog tome govori i njegova knjiga The New Solar Return Book of Prediction koja je u Americi doživela čak 9 izdanja!Seminar obrađuje tumačenje solarnog povratka u odnosu na natalni horoskop, tranzite prema Solaru, kao i uglovne progresije dan za dan u okviru samog Solara – na osnovu čega je moguće davati veoma precizne prognoze. Takođe, poseban deo seminara biće posvećen praktičnim mogućnostima izmene Solarnog povratka, a samim tim i godine, ukoliko se taj ključni momenat u godini dočeka pod odgovarajućim uglom.

Trajanje: 8 časova Kategorija: IZBORNI SEMINAR