Autor: Lea Imširagić Cena: 20 EUR Poruči

Astrološka istraživanja – radionica

U okviru radionice studenti se upoznaju sa metodologijom astroloških istraživanja, korišćenjem astrološkim baza podataka i odabirom i pripremom odgovarajućih tema za izradu svojih radova.

Trajanje: 4 časa Kategorija: OBAVEZNA RADIONICA