Autor: Nuno Majkls Cena: 50 EUR

Od predikcije do kreacije: stvaranje najveće dobiti od naših tranzita

Na ovom seminaru mi ćemo proširiti, i primeniti na praktičan način neke od ključnih ideja koja su osnova dubljeg razumevanja suštine planeta. Bićemo u stanju da prepoznamo i radimo sa moćima sopstvenih misli, percepcije, mentalnih slika i namera, i da ih primenimo na naš život i horoskop koji opisuje prošlost, sadašnjost i budućnost. Učesnici će biti pozvani da posmatraju astrološku simboliku iz provokativne perspektive i da primenite te uvide na svojim horoskopima, a kao grupa, mi ćemo međusobno podržati jedni druge u stvaranju najbolje moguće budućnosti koja leži uspavana kao mogućnost u našoj natalnoj karti.

prediktivna i evolutivna astrologija