Autor: Henri Seltzer Cena: 30 EUR Poruči

Praktičan rad sa Plutonom, Hironom i Eridom u natalnim kartama

Ovaj duboko iskustveni i praktičan seminar je koncipiran tako da najpre predstavi duboka značenja Eride, Hirona i Plutona kroz natalne karte raznih osoba, a zatim kroz natalne karte učesnika seminara. Henri će potom raditi sa grupama od po 6 osoba da bi svi mogli da istraže duboka značenja planetarnih aspekata Eride, Hirona i Plutona u svojim natalnim kartama. Cilj ovog seminara je da svako dobije praktično iskustvo i sposobnost da analizira i tumači natalne karte sa upotrebom dubokih značenja ova tri posebna nebeska tela.

Trajanje: 4 časa Kategorija: OPŠTEOBRAZOVNI