Autor: Boris Boyko Cena: 25 EUR

Tibetanska Astrologija

Tokom intenzivnog seminara studenti će naučiti sve elemente sistema crne astrologije kineske grane) i Jung-tsi koji sadrži: elemente, životinjske krugove, parkas i mewas i kako se izračunavaju. Biće demonstrirana i veza svih elemenata Jung-tsi sa dlanom osobe. Sva izračunavanja se pridržavaju univerzalne Mandale, čiji je odraz na dlanu. Postoje i originalne efemeride koje astrolog nosi uvek sa sobom.

Trajanje: 6 časova Kategorija: OPŠTEOBRAZOVNI