Autor: Aleksandar Imširagić, Lea Imširagić Cena: 50 EUR Poruči

Astralna medicina

Pronaći čitav Univerzum na nivou sopstvenog tela, znači oživeti potpuno znanje gde su unutar ljudske fiziologije zapisani svi događaji unutar života natusa. U okviru ovog seminara po prvi put se uvodi sistem takozvanog „Čakra horoskopa, kao poseban horoskop pomoću koga je moguće determinisati disbalans na niovu čakri i shodno tome odrediti konkretnu terapiju za dovođenje čitavog sistema u balans.

Trajanje: 8 časova Kategorija: IZBORNI SEMINAR