Autor: Robert Blaschke Cena: 50 EUR Poruči

Eklipse i predviđanje pomoću njih

Na seminaru su detaljno objašnjene solarne i lunarne eklipse i njihovo astronomsko pojavljivanje. Analiziran je Saros ciklus koji traje 1280 godina, zajedno sa prediktivnim mundanim tehnikama koristeći putanju solarne eklipse i stepenove zodijaka kao okidače. Sekundarne, tercijarne, minorno progresirane eklipse i njihov lični efekat će biti takođe razmotren, uključujući i predviđanje za eklipsu u Kini koja će se desiti 22.07.2009. i razmatranje najznačajnije eklipse našeg doba, totalne solarne eklipse koja se desila 11.08.1999. sa velikim krstom i njenim uticajem na svetske događaje.

Trajanje: 6 časova Kategorija: IZBORNI SEMINAR