Autor: Tad Mann Cena: 50 EUR Poruči

Tajna Prenatalnog Koda

Čitav razvoj natusa, kao i svi događaji u njegovom životu odvijaju u sekvencama kroz horoskopski krug – ali ustvari sve je počelo još od našeg začeća. Sve ove sekvence važnih unutrašnjih i spoljašnjih događaja mogu biti datirane precizno koristeći jedinstvenu vremensku skalu. Ted Menova jedinstvena sinteza psihologije i biologije daje novu dimenziju astrologiji, a istovremeno je jednostavna za razumevanje i služi kao vodič za životni razvoj. Naučićete da radite sa sobom, svojom porodicom, svojim životnim procesom i sopstvenom životnom pričom kao celinom povezanih delova.

Trajanje: 6 časova Kategorija: IZBORNI SEMINAR