Autor: Aleksandar Imširagić Cena: 100 EUR Poruči

Seminar

Sazvežđa porodice Nebeskih voda čine grupu sazvežđa koja osobu otvaraju prema sudbini koja je najčešće genetska, povezujući je sa direktnim uplivom predaka.
 
Ipak, u svojoj razvijenoj formi ove sazvežđa su povezana sa prenosom duhovnih poruka i znanja iz viših sfera.
 
Određene „vode“ osobu ovde mogu voditi ka ispunjenju emotivnih želja, dok je druge usmeravaju ka potrebama uvida i saznanja, kao i avantura upoznavanja novih i do sada nepoznatih prostranstava.