Autor: Aleksandar Imširagić Cena: 59 EUR Poruči

Vertikale Svesti

Svaki dan u godini ima svoju energiju i svoju prirodu, što u astrologiji razmatramo kao poseban efekat tranzita koji deluje na osobu. Tranziti su predstavljeni u astrološkom kalendaru za svaku godinu i samim tim možemo videti i svoje lične tranzitne uplive, koji uvek deluju iz polja karme. Međutim, postoji i kvalitet potrebe svakog dana koji se izražava kroz njegovu vertikalnu prirodu, odnosno Vertikalu Svesti. Ukoliko uspemo da uđemo u datu Vertikalu Vremena, odnosno uspostavimo energetski kvalitet koji je u potpunom skladu sa kosmičkom potrebom tog dana, kažemo da smo u skladu sa „vertikalnim“ tokom vremena, odnosno onim koji nosi u sebi poruku dharme ili svrhe – za razliku od horizontalnog vremena unutar kojeg su sadržani kodovi sećanja, odnosno kodovi karme. Stoga, za svaki dan postoji određeni kod Vertikale Vremena u okviru Astrološkog kalendara koji je potrebno ispuniti da bismo se podigli uz Vertikalu Vremena na višu frekvenciju funkcionisanja. Na ovom predavanju biće reči o tome kako se uspostavlja veza sa Vertikalom Vremena, kao i kako da odredite svoju ličnu, jedinstvenu Vertikalu Vremena.
U pitanju je vrlo praktičan način rada i ukoliko ga praktikujemo u jednom ciklusu od godinu dana, dobijamo mogućnost da živimo u skladu sa svojom kosmičkom prirodom, izraženom kroz Vertikalu Vremena.