Autor: Aleksandar Imširagić Cena: 90 EUR Poruči

Seminar Porodice Zmajeva

U okviru ovog webinara izučavaju se specifičnosti 9 tipova Zmajeva kao i ključnih eklipsi u životu pojedinca.

On obuhvata određivanje ovih ključnih eklipsi, kao i primenu pravila za njihovo tumačenje.

Takođe, posebna pažnja se obraća na stepenove natalnih planeta i njihovu vezu sa porodicama eklipsi.

Pored toga, određuje se "Kuća Duha" na osnovu dve ključne eklipse svake osobe, kao i 7 pravila za tumačenje eklipsi.

Trajanje webinara: 3 sata