Autor: Aleksandar Imširagić Cena: 90 EUR Poruči

Seminar Zmajevi ciklusi

Postoje dva tipa Zmajeva koji nastaju tokom SAROS ciklusa. Svaka SAROS serija eklipsi se uvek rađa na Severnom ili na Južnom polu, i to uvek korespondira sa eklipsom koja se dešava u blizini Severnog ili Južnog čvora.

Severni i Južni pol su važne tačke svesti čitave planete, preko kojih ona uspostavlja primarni balans između parova suprotnosti, i to upravo preko ovih struna porodica eklipsi ili svojih Zmajeva.

  • Primarna Vertikala Vremena preko SAROS ciklusa.
  • Reljef Vremena i ključne SAROS serije

Pored primarnog ciklusa eklipsi, unutar kojih se na svakih 18 godina i 10,5 dana ponavljaju eklipse iz iste SAROS serije, možemo zapaziti i još jednu zakonitost ponavljanja eklipsi koje su vezane za metonički ciklus od 19 godina.

Trajanje webinara: 3 sata