Autor: Aleksandar Imširagić Cena: 90 EUR Poruči

Seminar Poruke eklipsi

Svaka eklipsa, zapravo, predstavlja iskustvo osme kuće, odnosno natusa prirodno dovodi u iskustvo vira kojim se, baš kao i sa virom u svakoj reci, uobičajeni tok menja, pri čemu sva energija vodi ka sadašnjosti. Taj energetski vir stvara posebni spiralni oblik – spiralu koja se otvara prilikom svakog kontakta sa osmom kućom i prelaskom na „drugu stranu“. Stoga, ona deluje kao snažna sila neminovnosti natusovih sećanja, koja ga povezuju sa vremenima njegovih prošlih života, dovodeći ga u energetski slične situacije onima u kojima ih je u svom doživljaju i ostavio.

U toku jednog prosečnog ljudskog života određene natalne planete će doživeti eklipsu, a neke i više puta. Kroz ovaj seminar ćemo videti koje se poruke šalju našim planetama preko određenih eklipsi s obzirom na Zmajevu porodicu kojoj pripadaju, kao i sa kojim vremenima nas to povezuje u karmičkom smislu.

Trajanje webinara: 3 sata