Autor: Aleksandar Imširagić Cena: 40 EUR Poruči

Mehanika svesti 2

Karmički i genetski uplivi koje primarno vidimo u jednoj natalnoj karti ukazuju na horizontalni opis stvarnosti, koji čini inerciju u kojoj se natus nalazi, Ipak, pored ovog upliva, postoji i „vertikalni nivo astrologije, koji se bavi otkrivanjem tajnih vrata za uzdizanje ka višim nivoima svesti i odatle konkretnom izmenom događaja koji postoje unutar „horizontalne realnosti. Glavna tema ovog seminara jeste otkrivanje ovih vrata u natalnom horoskopu, kao i sposobnost da kroz njih natus uđe u svoje integrisano stanje svesti iz koga ima sposobnost da svoju planetarnu simboliku živi na nivou smisla i ispunjenja.

Trajanje: 8 časova Kategorija: OBAVEZNI SEMINAR