Autor: Aleksandar Imširagić Cena: 100 EUR Poruči

Seminar

Sazvežđa porodice Bajer pripadaju porodici novih sazvežđa koja su otkrivana kako su se otkrivali novi svetovi južnih mora.

Tako i sva ona ukazuju na nove životne okolnosti u kojima se duša nalazi u ovoj inkarnaciji, koja ponekad mogu biti izazovna, ali i deo stremljenja duše u njenom evolutivnom razvoju kroz proširenje vidika i nova iskustva.

U tom smislu, što je više zvezda ovih sazvežđa aktivno u životu natusa, to je njegov život neobičniji i „avanturističkiji“.

U okviru ove porodice sazvežđa imamo 11 sazvežđa južne hemisfere koja i samim brojem ukazuju na njihovu generalnu Vodolijansku prirodu buđenja duše kroz proširenje vidika i stvaranje novih paradigmi.