Autor: Robert Blaschke Cena: 25 EUR Poruči

Solarni povratak

* Računanje horoskopa solarnog povratka – da li treba koristiti standardni ili precisioni? * Svake godine imamo dva rođendana – natalni i sekundarno progresirani * Tranziti i progresije u odnosu na horoskop solarnog povratka * Strategije interpretacije

Trajanje: 6 časova Kategorija: OPŠTEOBRAZOVNI