Autor: Deborah Houlding Cena: 50 EUR Poruči

Elekciona astrologija - odaberite uspešno

Elekciona ili izborna astrologija je uopšteno definisana kao tehnika koja nam omogućava da posmatramo vreme unapred i odaberemo idealan trenutak u vremenu da bismo započeli neku važnu aktivnost. Ipak ona ima i fascinantnu sposobnost da razotkrije prednosti i slabosti sadržane u našim planovima. Ovaj seminar će predstaviti tradicionalne tehnike koje se koriste u elekcionoj astrologiji i demonstrirati njenu korisnost na brojnim primerima. Takođe će biti prikazano i kako tehnike koje se koriste u horarnoj astrologiji i elekcionoj astrologiji nude pouzdan pristup za sticanje uvida u značaj horoskopa događaja.

Trajanje: 6 časova Kategorija: IZBORNI