Autor: Više predavača Cena: 30 EUR Poruči

Odiseja 2012

Seminar "Odiseja 2012" ukazuje na jedinstven značaj 2012. godine, kao prve godine "Doba Prelaza", objašnjavajući ulogu svakog pojedinca tokom ove godine i nekoliko narednih godina, u cilju razumevanja perioda, kao i aktiviranja suptilnijih stanja svesti. Takođe, seminar uključuje i teme kao što su: Prelazak zvezde Regulus u znak Devicu i buđenje ženskog principa Aktiviranje energetskih centara tokom određenih datuma u 2012.godini.

Trajanje: 8 časova Kategorija: OPŠTEOBRAZOVNI