Autor: Igor Ognjenović Cena: 30 EUR

Pronalaženje harmonije uz pomoć Sabijskih simbola

Ovaj seminar obuhvata poseban pristup u izučavanju simbolike svakog stepena Zodijaka pomoću posebnih slikovitih opisa koje predstavlja sistem Sabijskih Simbola. Teme koje seminar obuhvata su: Uvod u sabijske simbole, Marc Edmund Jones i Dane Rudhyar, Zodijak kao simbol potpunog ciklusa, Mjesečeve faze, Midpoint Sunca i Mjeseca, Povezanost parova nasuprotnih stupnjeva u Zodijaku, Prva i druga Mjesečeva faza, Treća, četvrta, peta i šesta Mjesečeva faza, Sedma i osma Mjesečeva faza, Faze odnosa ostalih planeta.

Trajanje: 8 časova Kategorija: OPŠTEOBRAZOVNI SEMINAR