Autor: Mark Jones Cena: 50 EUR Poruči

Kako otkriti i isceliti traumu u natalnom horoskopu

U ovom seminaru, Mark Džons evolutivni astrolog, psihoanalitičar i hipnoterapeut će na primerima pokazati prirodu i funkcionisanje Urana, Vodolije i 11. kuće. Uran je kompleksan planetarni arhetip, koji kao viša oktava Merkura korespondira sa priorodom dugotrajne ili "daleke" memorije u našoj svesti. Ovo je aspekt našeg unutrašnjeg života koji u sebi sadrži veoma rana sećanja iz detinjstva, iskustva u materici pre rođenja) i prirodu prethodnih životnih iskustava. Kada se Uran, planete u Vodoliji ili u 11. kući nađu pod pritiskom kroz stresne aspekte konjunkcija, kvadrat, kvadratipo, kvinkunks ili opozicija) sa drugim delovima horoskopa, to otkriva da je veoma rano sećanje ili pre životno iskustvo traumatskog intenziteta postalo utisnuto u svest pojedinca. Identifikovanje ovih kompleksa i traumatičnih iskustava iz prošlosti je kritičan deo oslobađanja pojedinca od negativnog uticaja prošlosti i oslobađanje energije za njeno ispunjenje u sadašnjosti. Mark će ovu tehniku demonstrirati na primerima iz njegove dugogodišnje prakse kao psihoterapeuta i astrologa, i prikazaće kako je moguće za svega jedan sat koliko traje astrološka konsultacija steći sposobnost da se identifikuje traumatično iskustvo i da se klijent oslobodi ovog traumatskog iskustva iz prošlosti. Ovo je moćan metod koji pruža jedinstven i transformacioni potencijal lečenja kroz udruženo korišćenje psihoterapije i astrologije.

Trajanje: 6 časova Kategorija: IZBORNI SEMINAR