Autor: Više predavača Cena: 60 EUR

2. KAPA Astrološka konferencija 2013: Hironove poruke

Svečano otvaranje konferencije i predstavljanje predavača / Starost Duše u karmičkoj astrologiji
Aleksandar Imširagić, Beograd - Zakon trojstva i simboli
Svetlana Miletić, Kruševac - Da li živimo znak u kome smo rođeni?
Bern Jurečič, Ljubljana - Deveti harmonik kao odnos, misija i ideal
Jelena Lemot, Touluse - Veličanstveni Saturn
Aleksandra Ralić, Beograd - Hologram ljubavi
Emira Antonić, Beograd - Isceljivanje prostora
Ðurđija Ðurić, Beograd - Ključni koraci u analizi jednog odnosa
Smiljana Gavrančić, Kikinda - Značaj Ascendenta u natalnom horoskopu
Zorica Ilievski, Novi Sad - Kako isceliti izazovne aspekte Marsa
Lea Imširagić, Beograd

Trajanje: 12 časova Kategorija: OPŠTEOBRAZOVNI