Svaka eklipsa, zapravo, predstavlja iskustvo osme kuće, odnosno natusa prirodno dovodi u iskustvo vira kojim se, baš kao i sa virom u svakoj reci, uobičajeni tok menja, pri čemu sva energija vodi ka sadašnjosti. Taj energetski vir stvara posebni spiralni oblik – spiralu koja se otvara prilikom svakog kontakta sa osmom kućom i prelaskom na „drugu stranu“. Stoga, ona deluje kao snažna sila neminovnosti natusovih sećanja, koja ga povezuju sa vremenima njegovih prošlih života, dovodeći ga u energetski slične situacije onima u kojima ih je u svom doživljaju i ostavio.

Ipak, pored ove spiralne strukture vira, koja natusa vuče ka karmičkom sećanju, sama eklipsa omogućava i pojavu „Vertikale svesti“, koja se razvija kroz sâm centar tog vira, kao realnost satkana od čiste sadašnjosti. Ova „realnost sadašnjosti“ po definiciji prevazilazi iskustvo 4D (tri dimenzije prostora i jedna dimenzija vremena, koje uvek teče u smeru od prošlosti ka budućnosti) i otvara natusa ka višim dimenzijama realnosti, odnosno ka 5D, ali i 6D, a sve u zavisnosti od zrelosti njegove Duše i njegove spremnosti da se otvori ka ovim dimenzijama.

U toku jednog prosečnog ljudskog života određene natalne planete će doživeti eklipsu, a neke i više puta. Kroz ovaj seminar ćemo videti koje se poruke šalju našim planetama preko određenih eklipsi s obzirom na Zmajevu porodicu kojoj pripadaju, kao i sa kojim vremenima nas to povezuje u karmičkom smislu.

Takođe, saznaćemo kako da brzo otkrijemo sve datume kada će doći do ovih ključnih eklipsi u našem životu.

 

Datum održavanja seminara: subota, 20. april

Vreme trajanja: od 13h do 16h

Mesto održavanja: ONLINE WEBINAR

Predavač: Aleksandar Imširagić

Cena seminara: 90 EUR

Informacije: 011.267.0711, 060.767.3192, 064.387.222.4 ili info@keplerunited.org


Prijavi se Nazad na listu događaja