Tokom prve godine školovanja izučava se natalna astrologija i stiču se stabilni temelji za svaku dalju astrološku praksu. Na kraju završene godine, svaki student biva osposobljen da istumači natalni horoskop po svim glavnim oblastima života koje program Instituta predviđa.

Program prve godine

Prva godina astrološkog obrazovanja na Institutu „Johannes Kepler“ sastoji se od 40 redovnih predavanja, 3 obavezna seminara, jednog izbornog seminara i 12 vežbi, kao i jedne radionice astrološkog istraživanja. 

Redovni časovi

Tokom deset meseci učenja, student pohađa 40 predavanja, koja su podeljena u sledećih 9 predmeta:

 1. Astrološko pismo
  Da bi mogli da tumačimo natalnu kartu, važno je da naučimo specifičan jezik astrologije. To pismo je svojevrsna nebeskaabeceda, sačinjena od tri glavna elementa: Planeta, zodijačkih znakova i horoskopskih kuća. Kombinovanjem ovih osnovnihastroloških simbola, stičemo veštinu u tumačenju astrološkog pisma.
  Teme koje se posebno izučavaju su i: Ovladavanje ključnim osobinama znakova, njihovim elementima, kvalitetima i polaritetim. Posebno definisanje prirode “uklještenih znakova”, kao i definisanje razlike između znakova i istoimenih sazvežda. Uglovi horoskopa i njihov odnos sa znacima i planetama; angularne (uglovne), sukcendentne (sledujuće), kadentne (padajuće) kuće; vladari kuća; sistem derivatnih kuća – sposobnost obrtanja horoskopa. Koraci sinteze planete i znaka, planete i kuće, znaka i kuće, kao i planete, znaka i kuće.
   
 2. Planetarni aspekti
  Planetarni aspekti su ti koji oživljavaju našu natalnu kartu, unose energiju i kreiraju događaje. Oni ukazuju kakva se veza formira između planeta i na koji način se ona razvija. U okviru ovog predmeta izučavaju se glavni (Ptolomejski) planetarni aspekati, ali se upoznaju i minorni aspekati. Ovde spada i praktična upotreba orbisne prirode aspektata. Koraci sinteze: međusobni aspekti planeta.
   
 3. Svrha izazovnih aspekata
  Svaki izazovni aspekt ima svoj poseban intenzitet i energiju koju generiše. Ali takođe, ima svoju svrhu i namenu koja je neretko veća od harmoničnog aspekta.
  U okviru ovog predmeta astrolog uči kako da razume energiju i snagu izazovnih aspekata i da ih usmeri na pravi način.
  U okviru ovog predmeta će se pažnja posvetiti izazovnim aspektima svih planeta, uključujući kvadrat, konjunkciju, opoziciju i kvinkunks.
   
 4. Astrološka gramatika i kombinatorika
  Praktično uvežbavanje kombinacije astroloških simbola (znakova, planeta i kuća), astrološke serije, kao i kompletan mehanizam astrološkog zaključivanja kombinovanjem astroloških simbola. Student ovde razvija sposobnost stvaranja konkretne slike događaja tumačeći horoskop, uz istovremeno razumevanje psiholoških osobina koje nesvesno stvaraju datu situaciju.
   
 5. Psihološki profil
  Opšte je poznato da je karakter čovekova sudbina. Proučavajući psihologiju ličnosti, koja obuhvata um, karakter i emotivni kapacitet, možemo mnogo bolje i dublje razumeti čoveka i njegove lične kvalitete, vrline i mane.
  U okviru ovog predmeta mehanizam tumačenja psihološkog profila uči se na praktičan način, kroz brojne primere, direktno iz prakse, ali i na primerima poznatih ličnosti.
  posebne oblasti koje se ovde izučavaju su:

  - Kompletna psihološka procena ličnosti
  - Procena intelektualne sposobnosti
  - Procena emotivnog kapaciteta
  - Procena karaktera 
  - Procena posebnih psiholoških profila - genijalni i opasni um.
  - Procena psihološke stabilnosti i ravnoteže
 1. Emotivni život
  Kroz astrološku simboliku dolazimo do saznanja o predispozicijama u ljubavi, zatim braku, kao i periodu koji povezuje ljubavnu vezu i stupanje u brak. Takođe, pažnja se posvećuje i astrološkim faktorima u horoskopu koji ukazuju na duge veze, više brakova, razvod ili ljubavne afere.
  Predmet se posebno bavi sledećim oblastima:
  - Ljubavni odnosi 
  - Emotivni kapacitet
  - Priroda i aspekti Venere
  - Pokazatelji za brak i prirodu braka
  - Koraci i faktori za tumačenje bračnog stanja
  - Pokazatelji za više brakova
  - Kodovi za ljubavne afere
  - Pokazatelji i faktori za razvod
  - Predbračni emotivni život 
   
 2. Porodica i genetika
  U okviru ovog predmeta posebno se tumače odnosi unutar porodice, genetsko nasleđe kao osnova na koju se naslanja sudbina duše, kao i kodovi za decu u natalnoj karti. Ključne teme predmeta su:
  - Porodični odnosi
  - Nasleđeni porodični obrasci
  - Kako se vide deca u natalnoj karti
  - Pokazatelji za usvajanje dece
   
 3. Talenti i potencijal za rast
  Kroz ovaj predmet izučavaju se specijalne tehnike na osnovu kojih se uočavaju talenti i darovi u horoskopu. Koje su to oblasti, gde smo nadareni, natprosečni i izuzetni. Šta je to gde možemo pružiti svoj maksimalni rezultat. Takođe, uključeni su i drugi posebni pokazatelji za razvoj nečijeg života, izvan očekivanog, izvan uobičajenog.
   
 4. Dodatni astrološki faktori
  Ovo je poslednji predmet u prvoj godini astroloških studija koji se bavi svim onim dodatnim ali važnim faktorima za natalnu interpretaciju. Tu spadaju sledeći astrološki faktori:
 • Značenje Severnog Mesečevog čvora
 • Značenje Južnog mesečevog čvora
 • Kako se tumači Kiron u natalnoj karti
 • Kako se računa i primenjuje tačka sreće (Fortune) u horoskopu
 • Planetarne konfiguracije i njihovo tumačenje

Obavezni seminari u prvoj godini

Tokom prve godine studiranja student pohađa 3 obavezna seminara  i jedan izborni seminar

 1. Stepenovi Zodijaka – seminar (6 časova)
  Upoznavanje sa specifičnom prirodom pojedinih stepenova Zodijaka, koja je sadržana u samoj inteligenciji kruga.
   
 2. Mehanika svesti – seminar (6 časova)
  Definicija svesti i mehanika nastanka događaja. Odnos determinizma i slobodne volje. Mehanizam prevazilaženja karme. Pronalaženje lične svrhe ili misije. Uloga praktičnog rada sa klijentom.
   
 3. Stvaranje slika u natalnoj karti – seminar (6 časova)
  Jedna od najbitnijih veština u astrološkom radu jeste sposobnost „stvaranja slika“ kojom astrolog uspeva da vidi i opiše konkretnu situaciju koja u životu nastaje. Ova „slikovitost“ čini čini ključnu umetnost svakog astrologa, te ovaj seminar otključava vrata kroz koja se ulazi u ovaj čarobni svet slika događaja koja čine osnovu „filma jednog života“.
   
 4. Izborni seminar (8 časova)
  Bilo koji dodatni izborni seminar koji student odabere iz liste seminara Kepler Instituta.

  Radionica astrološkog istraživanja

Tokom prve godine student pohađa i radionicu astrološkog istraživanja, u okviru koje se upoznaje sa metodologijom istraživanja u astrologiji, radom u astrološkim bazama podataka i odabirom i pripremom odgovarajućih tema za izradu svojih seminarskih radova i – konačno, na kraju treće godine – svog diplomskog rada. Ona se ne polaže posebno, već se upisuje kao deo stručne prakse