Za razliku od Glasnika, kojih u životu imamo više, svaki čovek ima samo jednog Životnog Vodiča Poruke. Njegovom aktivacijom, on pronalazi svoje mesto u tački prelaza između leve i desne hemisfere mozga, obezbeđujući njihovu komunikaciju, kao i primarno spajanje suprotnosti. 

Životni Vodič Poruke nam omogućava komunikaciju sa čitavim uzročno-posledičnim poljem koje se prostire u vremenu i prostoru naše horizontalne realnosti – što zovemo poljem Sudbine. Takođe, omogućava i skladnu komunikaciju između pojedinca i druge osobe i uspostavlja energetsku komunikaciju sa porukama koje dolaze preko Višeg Ja. On predstavlja energiju koja omogućava osobi da dobije ispravan odgovor u odnosu na bilo koje pitanje koje postavlja.

Seminar “Životni Vodič Poruke” održaće se u nedelju, 22. oktobra od 16h do 19h i čini sastavni deo modula “Duhovni životinjski vodiči”, koji se pohađa u okviru druge godine studija Energetske psihologije.

Kome je namenjen:

  • Svima koji žele da otkriju svog Životnog Vodiča Poruke
  • Nauče vođenu meditaciju pomoću koje ostvarujemo kontakt sa svojim Životnim Vodičem Poruke
  • Otkriju kako možemo pokrenuti i aktivirati Životnog Vodiča Poruke
  • Nauče kako se uspostavlja komunikacija sa porukama koje dolaze preko Višeg Ja i dobijaju odgovori na postavljena pitanja
  • Upoznaju prirodu i karakter Duhovnih Životinjskih Vodiča 1. i 2. čakre (energetskog centra)

Način pohađanja:

  • Ovaj seminar je moguće pohađati u online varijanti sa video linkom i dodatnim pisanim materijalima.
  • Cena seminar: 110 eur
  • Cena desetomesečnog programa edukacije: 1000 eur (moguće je plaćanje u 10 mesečnih rata)
  • Kontakt: 011.267.0711, 060.767.3192, 064.387.2224 ili info@keplerunited.org

Prijavi se Nazad na listu događaja