Svaki stepen Zodijaka ima svoju simboliku, a svaka grupa od pet stepeni čini lanac sa zasebnom pričom.
Knjiga je zasnovana, pre svega, na Sabijskim simbolima, ali u sebi sardži tumačenja velikih astrologa iz istorije (La Volasfera od Sefarijala, D'Abano, Jan Duz, šarubel, Kozminski, Čandra).

Ova knjiga danas predstavlja najveću zbirku astrološkog tumačenja svakog pojedinog stepena Zodijaka. Uz knjigu su date i specijalne karte za divinaciju uz pomoć kojih je moguće dobiti odgovore na najrazličitija pitanja. Koristeći ovu čudesnu knjigu postaje sve jasnije da je zakon koji leži u osnovi svih događaja - sinhronicitet.

Informacije i narudžbine: 011.267.31.92,  064.387.222.4 ili knjige@keplerunited.org