Ovaj nesvakidašnji astrološki seminar održao je David Cochrane - idejni tvorac ovog, danas najprofesionalnijeg astrološkog programa na svetu. Cilj seminara bio je da se pokažu sve mogućnosti koje Kepler Software poseduje, te da se tako obuče i njegovi prvi demonstratori, kao i da se unaprede funkcije programa u zavisnosti od specifičnih potreba različitih astroloških škola.


Na seminaru je bio prisutno dvadesetak polaznika, među kojima su bili i Lee Lehman - dekan čuvenog Kepler College iz Seattle-a, kao i Lea i Aleksandar Imširagić koji su bili pozvani da izlože svoje iskustvo u radu sa ovim programom, kao i da predlože određene dopune software-a, kako bi studenti Kepler Instituta imali u potpunosti zadovoljene sve potrebe na jednom mestu i na jednostavan način. Pored naših predavača, na ovom seminaru je prisustvovao i Zdenko Kovačič, student Kepler Instituta iz Ljubljane.