Jedna od prvih grana astrologije koja je ikada nastala bila je upravo mundana astrologija. Ona je nastala pre natalne, uporedne, ili bilo koje druge vrste astrologije, jer je imala potrebu da izuči najšire događaje koji u određenoj meri utiču na kolektiv i samim tim i na sudbinu pojedinca.

Seminar mundane astrologije se bavi upoznavanjem sa osnovnim konceptima mundane astrologije i njenim uticajem na život pojedinca. On takođe obuhvata i definisanje pravila koja određuju u kojoj meri je pojedinac zavisan od kolektivnih zbivanja i izučavanje modela na osnovu kojih se predviđaju mundani događaji.

Posebno će se obrađivati horoskopi država i njihovih lidera, kao i odražavanje glavnih planetarnih ciklusa na političku i ekonomsku situaciju u svetu i državi.

Mundana astrologija predstavlja posmatranje opštih tokova života sa kojima smo mi, kao pojedinci, na neki način povezani. U meri u kojoj smo povezani, zavisi i da li kolektivna dešavanja utiču na nas ili ne. 

Seminar je namenjen svima koji žele da nauče na kojim principima radi mundana astrologija i kako je možemo primenjivati u svakodnevnom životu. Sama ideja mundane astrologije je jedan širi pogled na svet i stvari, odnosno na ono što se odvija u biću kolektiva koje mi možemo upoznati! 

Ovaj seminar je obavezan za studente treće godine, a na njega se mogu prijaviti i svi drugi koji su zainteresovani. 

Vreme trajanja: Od 13h do 19h

Način pohađanja: 

  • Ovaj seminar je moguće pohađati u uživo i online varijanti
  • Cena seminara50 eur
  • Kontakt011.267.31.92, 064.387.222.4 ili info@keplerunited.org