Primarna funkcija desete čakre je oživljavanje Svesti. Ova čakra se nalazi ispod naših nogu. Što bolje znamo da radimo sa njom, to smo sposobniji da kontaktiramo naše najdublje delove nesvesnog uma i da ih integrišemo da rade za nas. Dar rada na 10. čakri je duboko razumevanje svog nesvesnog dela uma koje osoba dobija - ona počinje da razume svoje najdublje porive, iracionalna ponašanja i sve ih prihvata. Umesto da stišava svoje emocije i porive, ona živi svoju strast i energizuje druge, dozvoljava sebi i drugima izražavanje života u svoj punini, daje sebi „zeleno svetlo“ za život sa otvorenim srcem – koje može sve da oprosti i sebi i drugima. Ovde umire sve ono što nismo mi, a nastaju ogromna snaga, mir i tišina u kojoj smo iskreno sjedinjeni sa energijom života.
 
Teme: 
 • Emotivni detoks 
 • Regeneracija 
 • Dublji nivo bliskosti sa sobom 
 • Duboko opraštanje, razvezivanje i zahvalnost 
 • Osvetljavanje staze predaka 
 • Fokusiranje energije namerom 
Namenjen je onima koji: 
 • Žele da nauče energetske tehnike za oslobađanje od vezanosti i od dubokih energetskih čvorova predaka 
 • Znaju da je najveća moć u potpunom emotivnom detoksu i prihvatanju sebe, i spremni su da to efikasno sprovedu u delo
 • Žele da ostvare novi i dublji nivo bliskosti sa sobom 
 • Spremni su za ličnu evoluciju, kao i isceljenje porodičnog stabla 
 • Žele da pojačaju seksualnost i lični magnetizam (harizmatičnost)
 • Žele da nauče kako konkretno da fokusiraju energiju namerom i tako da lagano manifestuju
Način pohađanja:
 • Ovaj kurs je moguće pohađati u redovnoj ili dopisnoj, online varijanti, kao deo edukacije celog modula Energetska Astrologija ili kao zaseban, jednodnevni kurs. 
 • Cena pojedinačnog seminara: 60 EUR 
 • Cena desetomesečnog programa edukacije: 500 EUR (moguće je plaćanje u deset mesečnih rata) 
 • Kontakt: 011. 267.31.92, 064.387.222.4 ili info@keplerunited.org