Praktikum iz prediktivne astrologije nastao je kao rezultat višegodišnjeg rada asistenata sa studentika Kepler Instituta.

Na oko 250 strana B5 formata ove knjige na praktičnim primerima predstavljeno je korišćenje tehnika koje predstavlja standard astrološke edukacije iz okvira prediktivne astrologije na Kepler Institutu. Na oko pedesetak primera, u knjizi su praktično predstavljene sledeće prediktivne tehnike:
 • Planetarni periodi
 • Orbisni lukovi
 • Primarne, sekundarne i tercijarne direkcije
 • Embolizmičke direkcije i embolizmičke lunacije
 • Lunarne direkcije
 • Sekundarne i tercijarne progresije
 • Harmonične progresije
 • Progresirane deklinacije
 • Solarni, lunarni i Jupiterovi povraci
 • Eneidi
 • Progresije horoskopa povrataka
 • Diurnalni horoskopi
 • Rektifikacija

Autori ovog praktikuma su predavači i asistenti Kepler Instituta: Aleksandra Ralić (ISAR C.A.P.), Svetlana Miletić i Tanja Milošević.

Za više informacija o ovoj knjizi i narudžbine kontaktirati Kepler Institut: 011.267.31.92, 064.387.222.4 ili knjige@keplerunited.org