Cilj programa AstroHealing-a je praktična obuka za astroterapeuta, odnosno astrologa koji iz natalne karte ume da proceni šta je ono što je čoveku potrebno iz balansirati i istovremeno da omogući sredstvo za to postizanje balansa.

U AstroHealing programu praktikovaće se rad sa cvetnim esencijama. Cvetne esencije su podloga za dovođenje planatarnih pozicija natalnog horoskopa u balans. Svo vreme će se raditi na sopstvenom natalnom horoskopu i to će iskustvo, stečeno na soptvenom primeru, predstavljati svojevrsnu “inicijaciju” za kasniji praktični rad sa nekom drugom osobom. U okviru Energetske Astrologije radi se na opštim principima koji postoje u horoskopu svakog pojedinca, dok se u ovom programu radi sa esencijama koje su vezane za pojedinačne horoskope, sa posebnim akcentom na ličnom iskustvu.

Ova obuka podrazumeva i sticanje znanja o korespondenciji esencija sa odgovarajućim pozicijama planeta i njihovim aspektima, načinu njihove pripreme, kao i definisanju dužine samog tretmana. Određene esencije deluju primarno preko planeta, dok druge deluju preko znaka ili preko kuće, pa će i ovo biti tema izučavanja u okviru ovog kursa.

Teme:

  • Principi astrološkog isceljivanja 
  • Astrohealing – faza 1: Planetarne esencije i pomagači
  • Astrohealing – faza 2: Posebne astroesencije 
  • Astroterapija

Kome je namenjen:

  • Svima koji su zainteresovani za rad na balansiranju izazavonih planetarnih aspekata, rad na sebi i produbljivanju rada sa svojim klijentima.

  • Poželjno je osnovno astrološko obrazovanje (poznavanje osnova natalne astrologije).

Način pohađanja:

  • Ovaj kurs je moguće pohađati u redovnoj ili dopisnoj, online varijanti.
  • Kontakt: 011. 267.31.92, 064.387.222.4 ili info@keplerunited.org
  • Više o programu AstroHealing edukacije možete videti ovde