U Srbiji trenutno postoji 5 ISAR međunarodno sertifikovanih profesionalnih astrologa prema evidenciji ISAR-a, a pretpostavka je da će u toku ove godine ovaj međunarodni sertifikat profesionalnog astrologa (ISAR C.A.P.) steći još nekoliko astrologa sa prostora bivše Jugoslavije.

Pored osnovnih obaveštenja o međunarodnoj sertifikaciji, ovaj sajt nudi i jedan broj astroloških članaka koji su pisani od strane različitih astrologa iz sveta, pri čemu su neki članci već prevedeni na srpski jezik, dok je nekolicina drugih objavljena na engleskom jeziku.

Osim toga, na ovom website-u, svi članovi ISAR-a iz Srbije, kao i iz ostalih ex-Yu republika imaće mogućnost da kao posebno registrovani korisnici, preuzimaju časopise ISAR-a koji se od ove godine na srpskom jeziku izdaju u elektronskom obliku i preuzimaju se direktno sa stranice.

ISAR website na srpskom jeziku, zajedno sa pozdravnom porukom predsenice ISAR-a - Žizele Teri - upućenu našim članovima, kao i porukom Reja Merimana, možete videti na adresi www.isarastrologyrs.com