Svaka eklipsa, zapravo, predstavlja iskustvo osme kuće, odnosno natusa prirodno dovodi u iskustvo vira kojim se, baš kao i sa virom u svakoj reci, uobičajeni tok menja, pri čemu sva energija vodi ka sadašnjosti. Taj energetski vir stvara posebni spiralni oblik – spiralu koja se otvara prilikom svakog kontakta sa osmom kućom i prelaskom na „drugu stranu“. Stoga, ona deluje kao snažna sila neminovnosti natusovih sećanja, koja ga povezuju sa vremenima njegovih prošlih života, dovodeći ga u energetski slične situacije onima u kojima ih je u svom doživljaju i ostavio.

Ipak, pored ove spiralne strukture vira, koja natusa vuče ka karmičkom sećanju, sama eklipsa omogućava i pojavu „Vertikale svesti“, koja se razvija kroz sâm centar tog vira, kao realnost satkana od čiste sadašnjosti. Ova „realnost sadašnjosti“ po definiciji prevazilazi iskustvo 4D (tri dimenzije prostora i jedna dimenzija vremena, koje uvek teče u smeru od prošlosti ka budućnosti) i otvara natusa ka višim dimenzijama realnosti, odnosno ka 5D, ali i 6D, a sve u zavisnosti od zrelosti njegove Duše i njegove spremnosti da se otvori ka ovim dimenzijama.

U toku jednog prosečnog ljudskog života gotovo svaka natalna planeta će doživeti eklipsu, a neke i više puta. Kroz ovaj seminar ćemo videti koje se poruke šalju našim planetama preko određenih eklipsi s obzirom na Zmajevu porodicu kojoj pripadaju, kao i sa kojim vremenima nas to povezuje u karmičkom smislu.

Takođe, saznaćemo kako da brzo otkrijemo sve datume kada će doći do ovih ključnih eklipsi u našem životu.

 

  • Datum održavanja seminara: sreda, 30. jun
  • Vreme trajanja: od 18h do 21h
  • Mesto održavanja: Kepler Institut
  • Pored varijante uživo prisustvovanja, postoji i opcija ONLINE varijante učešća na seminaru!
  • Predavač: Aleksandar Imširagić
  • Cena seminara: 60 EUR
  • Informacije: 011.267.3192, 060.767.3192, 064.387.222.4 ili info@keplerunited.org